woensdag 13 december 2017

Bezoek van de slechtvalk en de woenstijnbuizerd

Vandaag kwam Filip Lemmens op bezoek (broer van Karin, onze turnjuf).
Hij kwam met roofdieren langs. Zoals één valk en één buizerd.
Hij vertelde ons wat over die twee roofvogels. We mochten ze aaien. We zagen de buizerd vliegen,hij vloog over onze hoofden.
De valk kan zijn prooi zelfs pakken met 315 tot 320 km per uur pakken. De buizerd en de valk zijn alle twee vrouwelijk van geslacht. De valk mochten we niet aaien of laten vliegen want er was te weinig plek en de valk was ook bang. Zij had een blinddoek om waardoor ze niks zag, daarom kon ze op één plek blijven staan.

                        Wiktor,Thibaut
Spreekbeurt wero

Voor ons wero thema 'Leven in de natuur' leren de kinderen over allerlei dieren, planten en hun bijhorende biotopen (leefomgevingen). 

Ze kregen per groepje een dier waar ze informatie over moesten opzoeken en een korte spreekbeurt over moesten schrijven. 

Deze spreekbeurten werden gisteren één voor één voor de klas gebracht. 

De spreekbeurten gingen over deze dieren: ree, vos, eekhoorn, Vlaamse gaai, koekoek, bosuil en de bonte specht. 

Jullie hebben dit heel knap gedaan vijfjes!